Skip to content

Excelleren door Samenhang en Dialoog

Een organisatie is succesvol wanneer er een forse hoeveelheid wendbaarheid en zelforganiserend vermogen aanwezig is. De voorwaarde om snel van de ene op de andere winnende strategie over te kunnen schakelen en deze ook uit te voeren. Hiervoor is een herbezinning op en herwaardering van het managementsysteem noodzakelijk. De vorm (structuren, processen en instrumenten) volgt inhoud en niet andersom.

Liefting Consulting helpt organisaties bij het flexibiliseren van de bedrijfsvoering door – samen met u – te bouwen aan een meer samenhangend én vooral sociaal managementsysteem. Dit doen wij onder meer door verfrissende invalshoeken en beproefde benaderingen aan te dragen. Wij stellen u en uw team in staat om de grenzen van het organiserend vermogen constant te verleggen. Door het creëren van sociale samenhang en de focus op organiseren te verleggen van verticaal naar horizontaal.


Werkboek Excelleren door Samenhang en Dialoog Vergeet niet het werkboek Excelleren door Samenhang en Dialoog gratis te downloaden.
Dit praktische werkboek helpt u bij het verbeteren van de samenhang binnen uw organisatie.